WOMEN'S WORLD DAY OF PRAYER

 
   O come, let us worship and bow down;
   let us kneel before the Lord our maker
   Psalm 95:6

Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons
kniel voor die Here wat ons gemaak het
Psalm 95:6
.   (This page in English)

GESAMENTLIKE VERKLARING


Jong Vrou:
Ons visie vir die toekoms is om die genadegawe wat ons van God ontvang het, brandend te hou. Sy Heilige Gees maak ons nie lafhartig nie, inteendeel, Hy vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Ons jubel daaroor dat ons nooit hoef toe te laat dat iemand op ons neersien omdat ons jonk is nie. Ons onderneem om deur die genade van God, vir ons Meester te getuig. Ons sal ons plek in die Kerk en samelewing volstaan, selfs al sou ons ter wille van die Evangelieboodskap moet ly. Met God as Bron van hoop, beloof ons om ons jongmense te ondersteun en aan te moedig om met die Here te wandel in die lig van Sy Woord.

Volwasse Vrou:
Ons visie vir die toekoms is om mense te herinner aan die opstandingskrag van ons Here, Jesus Chistus, terwyl ons verwys na Jesus se woorde: "Moet jou nie ontstel nie. Bly maar net glo." Christus kan julle ook lewend maak net soos Hy JaÔrus se dogtertjie opgewek het. Onder watter omstandighede julle jul ook mag bevind, kan julle "in al hierdie dinge oorwinnaars wees deur Hom wat ons liefhet" (Rom. 8:31-38)
Met God as ons Bron van hoop, beloof ons om ons moeders te ondersteun en aan te moedig om mmet die Here te wandel in die lig van Sy Woord.

Ouer Vrou:
Ons wil onsself beskikbaar stel as voorbidders vir ons gesinne. Ons wil hulle met wysheid en liefde bemoedig, lei en ondersteun om getrou te bly aan die ou beproefde Waarheid wat God aan ons toevertrou het. Met God as Bron van hoop, beloof ons om ons oumas te ondersteun en te bemoedig om met die Here te wandel in die lig van Sy Woord. As deel van die Kerk is dit ons roeping en verantwoordelikheid om elke lidmaat te bemoedig en toe te rus om positief te kan antwoord op die verwarrende veranderings van ons tyd en om getroue getuies te wees van God se opwekkingskrag. Kom ons herinner onsself daaraan om die genadegawe wat God ons gegee het, soos vuur aan te blaas. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing (2 Tim. 1:6,7)


Opdrag en SeŽnbede
Staan vas! Ons lewe, danksy die krag van die Opstanding. Moet julle nie ontstel nie. Glo net in Jesus Christus!
"Talita, kumi!"
Gaan indie krag van Jesus se Opstanding Verkondig aan die wÍreld dat Sy liefde vry maak en lewe gee!

Vat asseblief hande en tel julle arms op as teken van bemoediging vir mekaar. "Talita Kumi!" Mag God jou seën. Amen.


SARIE JANSEN | INDONESIA | THEME | PRAYER | DECLARATION | SCRIPTURES | HOME

SARIE JANSEN | MAART | INDONESIË | TEMA | SKULDBELYDENIS | VERKLARING | SKRIFLESINGS | TUISBLAD

    To Top of Page

    Back to WWDP Page

.
©Copyright: SA CHRISTIAN