WOMEN'S WORLD DAY OF PRAYER

 
   O come, let us worship and bow down;
   let us kneel before the Lord our maker
   Psalm 95:6

Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons
kniel voor die Here wat ons gemaak het
Psalm 95:6
.   



(This page in English)

TEMA: "Talita Kumi! - Jong Vrou, staan op!


Oproep tot Aanbidding: (Jong dogter met 'n brandende kers in haar hand)
Ek lewe ! Ja, ek leef en is gesond! Jesus het my opgewek en lewendig gemaak.
Kom, Christenvroue wêreldwyd,
verenig julle met die vroue van IndonesiŽ!
Kom, julle wat uitgeput en oorlaai is, geteister word en raadop voel. Kom, julle wat verag en verwerp word en wat ly.
My susters en broers in die geloof, staan op!
Kom ons nader tot die Here Jesus die Bron van ware Lewe!

O Here God, U is die Bron van Lewe, die Here van die Opstanding. Ons is hier saam en kom ootmoedig na U toe.
Die liefde van Jesus Christus verhef ons harte en vul ons met blydskap.
Die krag van God, die Vader dra ons en inspireer ons om voluit te kan leef.
Die Gees bevry ons van kleinlikheid sodat ons eensgesind saam kan lewe.


Lofsang

Loof Hom, wat in groot genade
Ons deur eeue heen behou
Loof Hom vir sy reddingsdade
Vas kan ons op Hom vertrou
Loof Hom, prys Hom!
Loof en prys Hom!
Hy's genadig en getrou.

Loof die Here, maan en sterre,
waar jul in die wydtes kring
Loof Hom, engele en mense,
almal wat sy wil volbring!
Loof Hom, prys Hom!
Loof en prys Hom!
O my siel, bly Hom besing

Loof die Here, al wat lewe
wil Hom dank en hulde bring -
Hy het al ons skuld vergewe
Ons 'n nuwe lied laat sing
Loof Hom, prys Hom!
Loof en prys Hom!
Loof die Vader, God en Heer!
Danksegging

Lewende God en Bron van ons lewe, ons dank U vir die voorreg om medewerkers te mag wees in U verlossingsplan.
Ons dank U vir U liefdevolle aanrakiang wat ons oŽ en harte open om U heerlikheid te ervaar.
Ons dank U vir U troue onderskraging wat ons geloof versterk en ons bemoedig.
Ons dank U vir U sagte stem wat ons roep - dit bevestig ons hoop en inspireer ons om U inniger lief te hê.
Laat elkeen van ons met vreugde deel in die nuwe lewe in Christus, 'n lewe gevul met hoop deur U kragtige werking. Amen.

Hy is Heer, Hy is Heer!
Triomferend oor die dood is Hy die Heer!
Elke knie sal buig, elke tong bely;
Hy, Jesus, is die Heer !


SARIE JANSEN | INDONESIA | THEME | PRAYER | DECLARATION | SCRIPTURES | HOME

SARIE JANSEN | MAART | INDONESIË | TEMA | SKULDBELYDENIS | VERKLARING | SKRIFLESINGS | TUISBLAD

    To Top of Page

    Back to WWDP Page

.
©Copyright: SA CHRISTIAN