WOMEN'S WORLD DAY OF PRAYER

 
   O come, let us worship and bow down;
   let us kneel before the Lord our maker
   Psalm 95:6

Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons
kniel voor die Here wat ons gemaak het
Psalm 95:6
.   



(This page in English)

AGTERGRONDINLIGTING OOR INDONESIË


Die programmateriaal vir die 2000 Wêreldbiddag is saamgestel deur ouer en jonger Christenvroue van Indonesië met as tema: Talita Kumi ! - Jong vrou Staan op ! Dogters en jonger vroue kan met sukses by u byeenkomste inskakel - hulle wat moet voortbou op die geloofsvoorbeeld van hulle moeders en oumas.

Indonesië is in Suid-Oos Asië geleë, tussen Australië en die vasteland van Asië. Die land dek 17 000 eilande wat oor 'n afstand van 5600 km al langs die ewenaar versprei is. Van die ongeveer 6000 eilande wat bewoon word, is die vyf belangrikste: Java, Sumatra, Kalimantan (Borneo), Sulawesi (Celebes), en Irian Jaya. Vanweë hulle rykdom aan speserye het Indonesië bekendgestaan as die "Spesery-Eilande". Die aanvraag na naeltjies en neut in Europa, het gelei tot handel met Portugal, Spanje, Engeland en Holland. Die Hollanders het in 1611 'n fort by Batavia (Jakarta) of Java opgerig en dit is in 1652 opgevolg met 'n halfwegstasie, wat Jan van Riebeeck aan die voet van Tafelberg aangelê het. Indonesië is egter nie net ryk aan speserye nie, maar ook aan minerale en aan mense - 220 miljoen inwoners - wat dit die vierde digbevolkte land ter wêreld maak ! Hul wisselende natuur en klimaat, tropiese woude met eksotiese voëllewe, strande en koraalriwwe, trek jaarliks groot getalle toeriste.

Die amptelike taal is Indonesies hoewel ongeveer 300 tale gepraat word. 77% van die bevolking is geletterd en die Bybelgenootskap bly besig met nuwe vertalings. In 1997 is vier miljoen Skrifgedeeltes versprei. In 1996 was die fokus op vroue met die tema: "Jong Vrou, dien jou Here" en in 1999 is klem gelê op die jeug.

In die 12de eeu het Arabiese handelaars Islam in Indonesië bekendgestel. Vandag is 87% van die bevolking Moslems, 10% Christene en 3% Hindoes, Boeddhiste of aanhangers van ander gelowe. Gedurende die 16de eeu het die Hollanders en Portugese die Christendom in Indonesië gevestig en bloeiende Christengemeenskappe het ontstaan. Dit het egter ook die groei van Islam bevorder, omdat Westerse inmenging in hulle kultuur en handel vir baie onaanvaarbaar was. Na 350 jaar van Hollandse koloniale bestuur, het Indonesië in 1945 onafhanklik geword. Hoewel godsdiensvryheid amptelik erken word, ly baie Christene nog daagliks onder diskriminasie. Die Islamitiese meerderheid beywer hulle vir strenger toepassing van die Islamitiese Regstelsel. Na jare van florerende handel en tegniese vooruitgang was Indonesië die afgelope paar jaar gereeld in die nuus vanweë die dramatiese verval van hul ekonomie. Droogte, swak oeste en bosbrande het bygedra tot hongersnood in baie dele. Die wisselkoers van die roepia teenoor die VSA $ het van 2400 gedaal tot 17 000. Pryse van stapelvoedsel soos rys, sago en suiker het met 300% gestyg en die lewensstandaard van die armes en middelklas is swaar geraak. Vanweë korrupsie en alleenreg op handel, deel slegs 'n klein minderheid in die vrug van ontwikkeling. Natuurlike hulpbronne word vernietig sonder inagneming van die omgewing of die toekoms.

Kuns en kultuur is 'n integrale deel van die Indonesiese lewenswyse. Die eeu-oue poppespel "wajang" en hul tradisionele "gamelan" -musiek is steeds baie populêr. Materiaal met Indonesiese batikontwerpe word met sukses uitgevoer. Baie huise word nog op stelte gebou met versierings wat die argitektuur en kuns van Indonesië duidelik uitbeeld.

In teorie beklee mans en vroue gelyke status in die daaglikse lewe, maar in praktyk word vroue nog as minderwaardig beskou. Die regering het wel al probeer om die aansien van vroue te verbeter, maar hul posisie bly nog hoofsaaklik beperk tot huishouding en oor die algemeen stel vroue nie belang in hul regte en die politiek nie. Op die platteland werk baie vroue 18 uur per dag in die huis en op die landerye. Baie word gedwing om as trek-arbeiders na die buiteland te gaan waar hulle dikwels mishandel en misbruik word deur werkgewers.

Sekeere stamme verwag nog 'n groot bruidskat vir 'n vrou en maak sodoende 'n blote sake transaksie van die huwelik. Kerkdienste word getrou deur vroue bygewoon en damesstudente aan opleiding- en teologiese skole vermeerder steeds. Ongeveer 1000 geordende vroue dien in kerke dwarsoor Indonesië. Baie gemeentes het behoefte aan meer as net die gereelde verkondiging van die Woord van God. Kerke worstel met vraagstukke soos armoede, werkloosheid, woningnood, swak vervoerdienste en tekorte aan leraars en onderwyspersoneel. Na die voorbeeld van Jaïrus, hou die vroue van Indonesië egter vas aan hulle geloof. (Markus 5:36) Kom ons onderskraag hulle met ons gebede en voorbidding !


SARIE JANSEN | INDONESIA | THEME | PRAYER | DECLARATION | SCRIPTURES | HOME

SARIE JANSEN | MAART | INDONESIË | TEMA | SKULDBELYDENIS | VERKLARING | SKRIFLESINGS | TUISBLAD

    To Top of Page

    Back to WWDP Page

.
©Copyright: SA CHRISTIAN