I waited patiently for the Lord and He
    inclined unto me, and heard my cry
    Psalm 40:1

Ek het my Here lank verwag, en Hy het Hom na
my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor
Psalm 40:1
Christian Business to Business Member Log-in   


 Go to Women's World Day of Prayer

JOIN FORM / AANSLUITINGSVORMChristians businesses from all over the world are
welcome to join SA Christian Business Interaction
where Business to Business action takes place.

ONLY R150.00 (US$25.00) PER YEAR !

Thank you for deciding to join us!

Requirements:
  • Businesses must be owned by Christians;
  • Your browser must be Java compatible; (if you click on the "LOG IN" button and get the log-in password box, it is!)
  • Have e-mail address;
  • It will expected of you not to divulge the password to other people and to report to us any transgressors you may find.

Dankie dat u besluit het om aan te sluit!

Die volgende is benodig:
  • Besighede besit deur Christene;
  • Internet deurblaaier met Java (as u die "LOG IN" knoop druk en u kry die Log-in wagwoord box, dan dit is!);
  • Eie e-pos adres;
  • Dit sal van u verwag word om die wagwoord nie vir ander mense gee nie en ook oortreeders te rapporteer.


Password will be changed regularly
Die wagwoord sal gereeld verander

To join us, please complete the form below.

Once we receive your application, we will contact you via e-mail or phone to advise you on how to make payment and to request from you further information for your FREE, company information, text page.

Your password will be sent to you once payment has been confirmed.
Om by ons aan te sluit vul asseblief die vorm in.

Sodra ons u aansoek ontvang het, sal ons u deur e-pos of per telefoon kontak om u in te lig hoe om betaling te doen. Ons sal ook verdere informasie van u moet kry om u gratis besigheidsinligting teks bladsy te skep.

U wagwoord sal aan u per e-pos gestuur word sodra u betaling bevestig is.
Name / Naam:                 

Company / Firma:            

E-mail / E-pos:                

Phone / Foon:                

Country / Land:                

             

Thank you for joining!          
Dankie dat u aangesluit het!          

    To Top of Page
©Copyright: SA CHRISTIAN